Romska zajednica i njihov položaj u BiH

U ovom članku koji je dio dosijea o romskoj zajednici u BiH govorimo o širem kontekstu položaja Roma u obrazovanju, na tržištu rada, stanovanja i zdravstvene zaštite kroz prizmu zakona, praksi, problema i pozitivnih primjera.
Piše: 
Tekst: Armela Subašić, foto: romatoronto.org, vizualizacija: Zoja Bajbutović
Podijeli ovaj članak: 
Preciznih podataka o brojnosti romske zajednice u BiH još uvijek nema. Prema posljednjem  popisu stanovništva iz 1991. godine, nešto više od 8.000 građana/ki izjasnili su se kao Romi i Romkinje. Međutim, ovaj broj je mnogo veći. Program evidentiranja romskih potreba koje od 2010. godine provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice do sada je evidentirao oko 17.000 pripadnika/ca romske zajednice, a procjenjuje se da ih živi ukupno oko 35.000.   
 
 
Položaj Roma u BiH je gotovo po svim pokazateljima znatno gori od položaja ostalog stanovništva. Prema podacima Svjetske banke iz 2011. u BiH oko 48 %  stanovništva živi ispod granice siromaštva, a 18% ih je na dnu te ljestvice - uključujući i Rome.
 
Mnogi Romi se još uvijek ne nalaze u državnom javnom registru koji vodi evidenciju rođenja, smrti i brakova, što spriječava njihov pristup javnim uslugama.
 
Pristup zdravstvenoj zaštiti je ograničen, niže su stope upisa u obrazovne institucije u odnosu na ostatak stanovništva, diskriminacija pri zapošljavanju je izraženija. Mnogi – posebno izbjeglice i interno raseljena lica -  i dalje žive u neformalnim naseljima.
 
BiH se 2008. godine priključila zemljama jugoistočne i centralne Evrope u međunarodnom projektu pod nazivom ''Dekada Roma 2005.-2015''. Iste godine usvojen je i Akcioni plan BiH u području zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite RomaDvije godine kasnije otpočela je revizija istog plana u skladu sa preporukama Dekade i Evropske komisije. Revizija je završena, ali još nije usvojena. A Dekada Roma se završava za godinu dana. Najveći problem u implementaciji ovih planova bilo je nerealno planiranje budžeta. 
 
 
''Od kako je država počela izdvajati sredstva nismo se pomakli sa 3 miliona KM i to je jedino što je država u mogućnosti da da'', napominje Boris Pupić, član Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH. Od 2009. godine, 3 miliona KM je izdvojeno za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu, osim 2011. zbog neusvajanja budžeta u zakonskom roku. Plan je da se ista sredstva izdvajaju do kraja dekade tj. do 2015. godine. 
 
U narednom izdanju ''Lica diskriminacije'' govorimo o problemu obrazovanja Roma u BiH - zbog čega, uprkos svim planovima i budžetskim izdvajanjima, tek 10% romske djece završi srednju školu, manje od polovine ih nađe posao?
 
Ostavite komentar