diskriminacija na osnovu spola

Helsinški parlament građana Banja Luka predstavio je rezulate istraživanja o rodnoj diskriminaciji u oblasti rada u BiH.

Diskriminacija žena na tržištu rada veliki je problem bh. društva, a najviše su pogođene trudnice i porodilje, te starije žene - njih poslodavci doživaljavaju i tretiraju kao manje sposobnu i nedovoljno predanu radnu snagu.

U reklami kojoj je cilj skretanje pažnje na opasnost vožnje pod utjecajem alkohola, žene se prikazuju na stereotipan način kao nedovoljno sposobna bića.

Novom kampanjom UN Women želi skrenuti pažnju na nejednake plaće između muškaraca i žena što i dalje predstavlja veliku prepreku za osnaživanje žena bez obzira na to gdje one živjele.

Neka nam Međunarodni dan žena bude dan podsjećanja na svu snagu i vrijednost ostvarenog kao snažan motiv za borbu pred nama.

Nalazi Alternativnog izvještaja o primjeni Konvencije o eliminaciji diskriminacije žena pokazuju da žene nestaju sa političke, društvene i ekonomske scene u BiH.

I pune četiri godine nakon povlačenja Sivija Berlusconija sa vlasti, položaj žena u Italiji nije puno uznapredovao. Tokom njegovog mandata, borba za ostvarenje ženskih prava značajno je usporena.