mediji

Medijska i društvena stigmatizacija osoba sa duševnim poremećajima.

Komentari na portalima puni su govora mržnje za koji niko ne odgovara.

Šta god da govore, komentariše se njihov fizički izgled.

Kao i drugdje u svijetu i u BiH tokom COVID-19 pandemije na površinu isplivava i ksenofobija i stereotipi o ljudima iz Kine.

Izazivanje netrpeljivosti prema migrantima i izbjeglicama u lokalnim medijima.

Osobe s invaliditetom imaju pravo na jednako kvalitetan pristup informacijama.

U BiH živi oko 70.000 osoba s oštećenjem sluha.

Medijski apeli za pomoć redovno otkrivaju identitet maloljetnika.

Kako medijski izvještavati o ljudima u pokretu?

Nakon pisanja medija, spriječeno rušenje baraka u romskom selu Banlozi kod Zenice.

Pages