mediji

Održana konferencija o ulozi medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad ženama.

Izvještavanje o femicidu u Tuzli relativizacija rodno zasnovanog nasilja.

Preliminarni rezultati monitoringa štetnih sadržaja tokom Izbora 2022.

Medijsko izvještavanje o kandidatkinjama pozicije i opozicije iz RS.

Nagrade za izvještavanje o ljudskim pravima i marginaliziranim grupama objavljene na Media.ba i Diskriminacija.ba.

Informacija kao „okidač“ povećane uznemirenosti.

Novinari i novinarke koji se bave izvještavanjem o manjinskim grupama nailaze na brojne izazove na putu do kvalitetne priče.

Povećanje pristupačnosti društvenih medija ne iziskuje dodatna finansijska sredstva.

Medijska i društvena stigmatizacija osoba sa duševnim poremećajima.

Komentari na portalima puni su govora mržnje za koji niko ne odgovara.

Pages