Osobe sa mentalnim teskocama

Medijska i društvena stigmatizacija osoba sa duševnim poremećajima.

Izložba "Čovjek je čovjek" prikazuje isječke iz života ljudi sa mentalnim poteškoćama.

Najveće takmičenje na području jugoistočne Evrope za osobe s intelektualnim poteškoćama - Sportske igre oaze, bit će održano u oktobru u Sarajevu.

Tri osobe sa duševnim poteškoćama smještene u Zavodu Drin su se 2012. obratile Sudu za ljudska prava i zatražile puštanje na slobodu. Sud je presudio u njihovu korist.

Nepostojanje uslova za smještaj osoba sa društvenim smetnjama u socijalne ustanove i neusklađenost propisa iz domena socijalne zaštite s međunarodnim aktima osnovni su problem pri odnosu sistema prema ovoj veoma ranjivoj populaciji.

Jasmin Krluč, foto: blogs.psychcentral.com