seksualno iznuđivanje - sextortion

Rodni stereotipi i društvena stigma doprinose tome da muškarci u odnosu na žene rjeđe prijavlju seksualnu iznudu i teže govore o tome.

Kao osnov za seksualnu iznudu najčešće se koriste eksplicitne fotografije i video snimci.