Istraživanje: Sextortion u BiH najčešće pogađa žene i djevojčice

Kao osnov za seksualnu iznudu najčešće se koriste eksplicitne fotografije i video snimci.
Foto: 
Screenshot/YouTube-Helsinški parlament građana Banja Luka
Podijeli ovaj članak: 

Seksualno iznuđivanje, sextortion, u Bosni i Hercegovini (BiH) najčešće pogađa žene i djevojčice, pokazalo je istraživanje o rasprostranjenosti seksualne iznude u društvu koje je Helsinški parlament građana Banja Luka predstavio danas tokom konferencije održane na online platformi Zoom.

S ciljem prikupljanja podataka, istraživanje je obuhvatilo 275 ispitanika koji su učestvovali u online anketi, kao i šest osoba koje su učestvovale u fokus grupnom intervjuu.

Rezultati online anketiranja su pokazali da sextortion u BiH najčešće pogađa žene i djevojčice, a kao osnov za seksualnu iznudu najčešće se koriste eksplicitne fotografije i video snimci.

Seksualno iznuđivanje - sextortion predstavlja spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije), radi dobijanja seksualne koristi, a ono se, prema rezultatima istraživanja, uglavnom ispoljava na relaciji izvršilac – žrtva, dok se u određenim slučajevima manifestuje i putem posrednika.

Osim toga, istraživanje je pokazalo da najveći broj ispitanika, dvije trećine, smatra da se seksualno iznuđivanje rijetko ili nikada ne prijavljuje organima gonjenja, dok 23,4 posto ispitanika smatra da se ovakva ponašanja prijavljuju organima gonjenja povremeno. Oko pet posto ispitanika smatra da se ova ponašanja prijavljuju veoma često i često. Iako bi najveći broj ispitanika prijavio slučajeve seksualne iznude, više od 50 posto njih nema povjerenje da će organi gonjenja u slučaju prijava za seksualno iznuđivanje djelovati efikasno.

Nalazi istraživanja pokazali su i da preko 62 posto ispitanika nije imalo lično iskustvo sa seksualnim iznuđivanjem, dok je 17,3 posto ispitanika rijetko imalo takve situacije. Sa situacijama seksualnog iznuđivanja, povremeno se susrelo 13,7 ispitanika, dok je sedam posto njih često ili veoma često doživjelo ovakve situacije.

Kada je riječ o rezultatima istraživanja fokus intervjua, ključni rezultati su pokazali da svi ispitanici smatraju da opšta populacija nije upoznata sa pojmom “sextortion” i da trend uvođenja i lokalizacije stranih pojmova u oblasti pravnog normiranja krivičnih djela doprinosi zbunjenosti građana i građanki.

Osim toga, učesnici fokus grupe smatraju da je seksualna iznuda prisutna u svim slojevima društva, te da je najizraženija na mjestima gdje je prisutna hijerarhija moći, uticaja i interesa. Također su naveli da svi mogu biti žrtve, bez obzira na spol, porijeklo, društveni status i slično, ali da su žene više izložene u odnosu na muškarce. Polovina učesnika fokus grupe je doživjelo neki oblik seksualnog uznemiravanja, ali nisu imali iskustva sa seksualnom korupcijom.

Ove rezultate je predstavila jedna od autorica istraživanja, Gorica Ivić, koja je tokom konferencija istakla da je cilj istraživanja bio prikupiti podatke o svijesti i rasprostranjenosti seksualne iznude u javnom i privatnom sektoru, u svrhu utvrđivanje različitih stavova, pogleda i mišljenja ispitanika o ovoj temi. Također, cilj istraživanja ogledao se i u sticanju uvida u stavove učesnika istraživanja o pojavi, rasprostranjenosti i uticaju sextortiona. Osim toga, kako je kazala Ivić, cilj istraživanja je i ispitati mogućnost integracije pojma seksualno iznuđivanje – sextortiona u relevantne zakone i politike u BiH.

Preporuke

Ističući da je u budućnosti potrebno raditi na podizanju i širenju svijesti po pitanju seksualnog iznuđivanja, Ivić je dodala da je “potrebno putem javnih kampanja motivisati građane i građanke da prijavljuju korupciju i traže zaštitu od nadležnih institucija jer jedino u tom slučaju možemo doći do odgovora sistema”. Bez obzira što sextortion kao takav u zakonima u BiH nije prepoznat kao posebno krivično djelo, Ivić govori da “postoje pravni okviri koji se tiču različitih oblika seksualnog nasilja”.

Koordinatorica projekta u okviru kojeg je urađeno navedeno istraživanje, Svjetlana Ramić Marković je, tokom konferencije istakla da ne postoje brojke o tome koliko je seksualna iznuda rasprostranjena u društvu, kao i da su rezultati ovog istraživanja “pionirski podaci koji će nam kasnije poslužiti da dalje razrađujemo ovu temu”. Ramić Marković je najavila da će u sklopu projekta uskoro biti završena i analiza pravnih propisa koji će pokazati u koje antikoruptivne, antidiskriminatorne i rodne politike je moguće inkorporirati temu seksualne iznude.

Dodala je da je trenutno u toku online kampanja “Prekinimo ćutanje” kojom pokušavaju upoznati javnost o tome šta je seksualna iznuda, koji su faktori koji uslovljavaju seksualnu iznudu i kako je prepoznati.

Predstavljanju istraživanja o seksualnom iznuđivanju učestvovali su predstavnici pravosudnih institucija, organizacija civilnog društva, medija i drugih ustanova i institucija.

Cijelo istraživanje je dostupno na stranici Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.

Ostavite komentar