seksualno nasilje

Rodni stereotipi i društvena stigma doprinose tome da muškarci u odnosu na žene rjeđe prijavlju seksualnu iznudu i teže govore o tome.

Predstavljeni prvi rezultati istraživanja o položaju i sigurnosti novinarki u BiH Udruženja BH novinari.

Kao osnov za seksualnu iznudu najčešće se koriste eksplicitne fotografije i video snimci.

Seksualno iznuđivanje (sextortion) predstavlja spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije), radi dobijanja seksualne koristi.

Kolika je učestalost nasilja nad ženama u BiH, koja je razlika između seksualnog nasilja i uznemiravanja, šta je silovanje u braku – neka su od pitanja iz online kviza koji je pripremio UN Women BiH povodom kampanje “16 dana aktivizma".

Uz podršku UN Women BiH, Fondacija Lara je intenzivirala svoj zagovarački rad na izmjenama krivičnih zakona koji tretiraju seksualno nasilje sa jednim najvažnijim ciljem – definisati silovanje kao seksualni čin bez pristanka.