seksualno uznemiravanje

Na radionici će, između ostalog, biti predstavljenji primjeri iz sudske prakse i uloga poslodavaca u prevenciji seksualnog uznemiravanja.

Rodni stereotipi i društvena stigma doprinose tome da muškarci u odnosu na žene rjeđe prijavlju seksualnu iznudu i teže govore o tome.

Kao osnov za seksualnu iznudu najčešće se koriste eksplicitne fotografije i video snimci.

Seksualno iznuđivanje (sextortion) predstavlja spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije), radi dobijanja seksualne koristi.

Cilj kampanje je podizanje svijesti bh. građana/ki o postojanosti seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, kojem su uglavnom izložene žene.