Vijeće Evrope

Michael O'Flaherty je ovu funkciju preuzeo od Dunje Mijatović.