vršnjačko nasilje

U podcastu se, između ostalog, govori o tome kako nasilje u porodici utiče na mentalno zdravlje i razvoj djece i odraslih.

Savjetodavna linija za djecu i mlade Plavi telefon objavila je poziv za nove volontere i volonterke.

Vršnjačko nasilje je problem o kome se govori tek kada se desi neka tragedija. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pokrenut je novi program prevencije i zaštite djece od vršnjačkog nasilja.

Matrica za rano prepoznavanje indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja učenika izaziva nedoumice. Roditelji se plaše da će im djeca ''dobiti šifru'', nastavnici dodatnog posla, a aktivisti ne vjeruju ni u ideju ni u primjenu.

Asocijacija XY poziva zainteresovane volontere i volonterke da se pridruže njihovom timu.

Vršnjačko nasilje sve je češća tema u medijima. O ovoj pojavi razgovaramo s Ivanom Zečević, vanrednom profesoricom Univerziteta u Banjoj Luci, koja radi i u stručnom timu Fondacije "Mahir i Aleksa".

Kroz istraživanje problema vršnjačkog nasilja i pozitivnih medota i praksi u prevenciji istoga, došli smo do zaključka da je malo konkretnih primjera borbe protiv ovog tipa nasilja.