Zakon o zabrani diskriminacije

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH poziva nevladine organizacije na javnu raspravu o Prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

U Oružanim snagama BiH Bošnjaci su zastupljeni sa 45,9%, Srbi 33,6%, Hrvati 19,8% i Ostali 0,7%. Zakon jasno definiše da se sastav Oružanih snaga temelji na popisu stanovništva iz 1991. godine.

Tematska sjednica „Izazovi u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u slučajevima mobinga“ održana je u utorak, 29. septembra, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

Živa biblioteka – naziv je projekta koji na najdirektniji način djeluje na suzbijanju i pobjeđivanju diskriminacije. Kao i svaka druga biblioteka, i ova funkcioniše prema principu iznajmljivanja knjiga, samo što su ovaj put "knjige" - živi ljudi.

Info sesija za organizacije koje su zainteresovane da apliciraju organizovaće se 23. septembra u Mediacentru Sarajevo.

Samir Đulić iz Mrazovca, kraj Bužima, od djetinjstva je osoba sa invaliditetom. Koristi kolica, a da ima spinalnu mišićnu distrofiju, utvrđeno je u adolescentskom dobu, po prvom dolasku na liječenje.

Prošle su gotovo četiri godine otkako traje postupak kojeg je pokrenuo Željko Brčić, zaposlenik je J.P. Međunarodna zračna luka - aerodrom Mostar d.o.o. protiv svoje firme i direktora Marina Raspudića za diskriminaciju na radnom mjestu.

U julu 2015. se navršilo dvije godine otkako je Petar Lovren zajedno sa advokatskim timom iz Udruženja Vaša prava BiH tužio Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10, zbog diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti.

Osnovna namjera ovog događaja jeste da predstavnicima pravosudne zajednice dodatno približi koncept i specifičnosti dokazivanja diskriminacije u antidiskriminacijskim sudskim postupcima.

diskriminacija.ba

Centar za društvena istraživanja Analitika, u okviru programa ''Jednakost za sve'' predstavlja novi komentar koji se odnosi na prakse tereta dolazivanja direktne i indirektne diskriminacije. 

diskriminacija.ba

Pages