Javne nabavke najveća prepreka za liječenje karcinoma dojke

Institucija Ombudsmena BiH izdala je Preporuku Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH, da se osobama koje boluju od karcinoma dojke, na što kvaliteniji način obezbijedi pravo na citostatike. Preporuka je dosad djelimično ispoštovana.
Foto: 
Flickr
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
Kao dio Preporuke, posebno je zahtijevano da se ubuduće planski zaključuju ugovori o njihovoj isporuci, kako ne bi dolazilo do nestašice. Preporuka je izdata nakon što je izvršena istraga, koju je Institucija ombudsmena BiH pokrenula po službenoj dužnosti. Iz Institucije ombudsmena su nam rekli, da je ova Preporuka, djelimično ispoštovana.
 
Reagujući na dio Preporuke ombudsmena koji se tiče prava na citostatike za pacijentice koje se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti, Zavod je ukazao da je ovdje osnovni problem nedostatka sredstava iz Proračuna FBiH u odnosu na zakonsku obavezu.
 
Javne nabavke
 
Prije nego što je istraga počela, Ombudsmeni su imali saznanje da se u određenom razdoblju svake godine javlja nedostatak lijeka Femara, koji je neophodan u liječenju osoba koje su oboljele od karcinoma dojke. Ovaj problem se javlja nešto prije i nakon Nove godine. U tom periodu, pacijentice su prinuđene da same kupuju lijek koji je veoma skup.
 
Iz Zavoda, koji je direktno nadležan za nabavku lijekova, istakli su da oni na vrijeme sprovode postupak javne nabavke i zaključivanje ugovora i da se problem javlja kada dođe do realizacije. Tada dolazi do zastoja, a oni tu jednostavno nemaju nikakvog uticaja. 
 
U takvoj situaciji, Zavod jedino može da raskine Ugovor i ponovo pokrene postupak javne nabavke, što zahtijeva određeno vrijeme. Kao razlog čestih nestašica, iz Zavoda su naveli i nepredvidivu dinamiku potrošnje i često mijenjanje nabavnih količina u zdravstvenim ustanovama. 
 
Da bi spriječili nestašice, Zavod često pribjegava vođenju pregovaračkih postupaka bez javnih objava o nabavci kako bi se ubrzao proces. S obzirom na to da i ova procedura traje, pacijentice lijek ipak same kupuju, a Zavod kasnije refundira troškove. 
 
Sve one koje koriste citostatik, za ove i druge pojedinosti u vezi sa nabavkom ne znaju. „Raskid terapije“, za njih nije opcija. Preko Zavoda, ili ne, terapija se mora uzeti na vrijeme. 
 
Reagujući na dio Preporuke ombudsmena koji se tiče prava na citostatike za pacijentice koje se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti, Zavod je ukazao da je ovdje osnovni problem nedostatka sredstava iz budžeta Federacije BiH u odnosu na zakonsku obvezu. Pored novca, problem je i stalno širenje programa zdravstvene zaštite koji se finansiraju iz Fonda.
 
Za rješavanje problema nedostatka novca, Zavod se direktno obratio Vladi FBiH, a uputili su i više inicijativa za izmjenu propisa zbog nemogućnosti tačnog predviđanja dinamike potrošnje citostatika i specifičnosti njihove nabavke.
 
Zaključivanje ugovora
 
Na drugi dio Preporuke o planskom i blagovremnom zaključivanju ugovora o isporuci citostatika kako ne bi dolazilo do nedostatka, iz Zavoda su napomenuli da su i prije donošenja novog Zakona o javnim nabavkama, zajedno sa finansijskim planovima Fonda solidarnosti donosili planove javnih nabavki. Zavod je donio Procedure za pripremu i provođenje postupaka javnih nabavki koje se finansiraju iz sredstava Fonda, kojim su definisani postupci i odgovornosti svakog učesnika u procesu javnih nabavki i zaključivanja ugovora, te ugovora o isporuci citostatika.
 
Prema donesenim procedurama, krajnji rok za nove javne nabavke, prema procjeni treba biti četiri mjeseca prije nego što se potroši postojeća količina, dok su ostali rokovi usklađeni sa rokovima po odredbama Zakona o javnim nabavkama. 
 
Agencija za javne nabavke BiH u januaru 2015. godine između ostalog, uputila je mišljenje Zavodu da kod nabavki koristi institut okvirnog sporazuma napominjući da je Zavod provodio odnosno provodiće okvirne sporazume, u slučajevima kada je to moguće (primjera radi, kod lijekova koji imaju najmanje tri generičke paralele i s obzirom na godišnja izdvajanja sredstava za te lijekove), a sve u cilju blagovremene isporuke citostatika. 
 
Na osnovu povratnih informacija od Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH, Ombudsmani Bosne i Hercegovine konstatovali su da je Preporuka djelimično ispoštovana. 
 
U praksi, ovo znači da i dalje postoje mogućnosti da dođe do nestašica citostatika, s obzirom na to da postoje dva nepremostiva problema: nedostatak novca i proces javnih nabavki čiji se minimum mora ispoštovati, pa makar se i o ovim lijekovima radilo.
Ostavite komentar