zdravstvo

Prema Izvještaju o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada u BiH, žene koje prolaze procese vantjelesne oplodnje označene su kao posebna rizična skupina.

Pravo na porodiljsko odsustvo u Bosni i Hercegovini je od 2016. godine do danas, koristilo tek 0,36 posto očeva.

Oko 12% stanovništva u BiH nema pravo na besplatno zdravstveno osiguranje. Ljudi koji nisu stalno zaposleni, a nemaju mogućnost sami uplaćivati doprinose, imaju ograničen pristup zdravstvu.

Iz Aksioma su ukazali da je posljednji diskriminatorni slučaj prema Romima u domu zdravlja u Brčkom samo dio problema sa kojim se pripadnici te zajednice u BiH svakodnevno suočavaju.

Kod mentalnih poteškoća otežavajuća okolnost je što su, za razliku od tjelesnih zdravstvenih problema, nevidljive.

Oboljeli od rijetkih bolesti u BiH suočavaju se sa brojnim izazovima od uspostavljanja dijagnoze do nabavke lijekova. Sistemski pristup rješavanju njihovih problema ne postoji, kao ni podatak o tačnom broju oboljelih na nivou države.

Mostar je u studenom 2017. godine dobio stomatološku ordinaciju gdje se redovito mogu liječiti osobe s invaliditetom.

Tri tate iz BiH podijelili su sa nama svoja iskustva traženja i uživanja prava na roditeljski dopust za očeve.

Djeca koja ne pohađaju osnovnu školu nemaju pravo na zdravstveno osiguranje. Situacija je tim gora jer se radi o djeci iz siromašnih obitelji ili djeci žrtvama nasilja.

I dok brojne zemlje svijeta omogućavaju pacijentima koji boluju od teških bolesti da se liječe uz korištenje marihuane, u Bosni i Hercegovini ovakav vid liječenja se još uvijek smatra ilegalnim.

Pages