Aktuelne teme

Premošćavanje jaza u pravednoj distribuciji i dostupnosti "škole" u virtuelnom okruženju trenutno je omogućeno i kroz televizijske emisije na skoro svim javnim servisima u regiji.

Ženama koje su izložene nasilju otežana komunikacija sa servisima podrške.

Inicijativa Građanke za ustavne promjene razgovarala je sa Mersihom Beširović, predsjednicom Sindikata radnika i radnica trgovine i uslužnih djelatnosti BiH o radničkim pravima u BiH, posebno u jeku pandemije.

Online nastava: Potrebno unapređenje digitalnih kompetencija nastavnika

Osobe s invaliditetom imaju pravo na jednako kvalitetan pristup informacijama.

Nedostatak podrške i sistemske zaštite, strah od otkrivanja pravog identiteta, razlozi su zbog kojih veliki broj LGBTI osoba koje su migranti/kinje odlučuje ostati "u ormaru", sakrivajući svoju seksualnu orijentaciju.

Zašto ljudi u pokretu napuštaju svoje zemlje?

Medijski apeli za pomoć redovno otkrivaju identitet maloljetnika.

Švedska je na listi zemalja u kojima LGBTI osobe mogu da žive svoje živote pod okriljem slobode, te je vrlo često željena destinacija za budući dom velikog broja LGBTI osoba.

Pages