(Ne)diskriminacija porodilja: Pravo, a ne privilegija!

Udruženje Žene Ženama u saradnji sa partnerskom organizacijom HUG Žene Trnova u narednom periodu provodit će kampanju (Ne)diskriminacija porodilja u Federaciji BiH.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Pixabay
Podijeli ovaj članak: 
U Federaciji BiH postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse, kada je riječ o starom, ali i novom Zakonu o radu.
 
"Ovi zakoni tretiraju samo dužinu trajanja porodiljskog odsustva i propisuju to trajanje na period od jedne godine neprekidno, što je dosta napredno rješenje. Međutim, iako Zakon o radu propisuje da žena ima pravo na naknadu, ne reguliše se ko ima obavezu isplate ove naknade, niti iz kojih izvora se ona financira", kaže Indira Mujić, projekt koordinatorica projetka "Ljudska prava svim ženama u BiH" u sklopu kojeg se provodi nova kampanja.
 
Aktuelni Zakon o radu ne obavezuje poslodavce na isplatu razlike plaće. No, dok je to pitanje u javnom sektoru definisano kolektivnim ugovorima, isplaćivanjem razlika iz budžeta i javnih fondova, u privatnom se prepušta volji poslodavca, navode iz Udruženja Žene Ženama.
 
"Trenutno je naknada za ženu koja je na porodiljskom odsustvu regulisana Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u FBiH i on propisuje da se ove naknade regulišu na nivou kantona. Dakle, visina naknade koja se isplaćuje varira u velikoj mjeri od kantona do kantona, i često te naknade zavise od raspoloživih budžetskih sredstava i dodatnih odluka kantonalnih vlada", kaže Mujić.
 
U praksi to znači da u zavisnosti od mjesta boravka, žene koje se nalaze na porodiljskom odsustvu, imaju i različit tretman.
 
"Prema nekim našim analizama u Hercegovačko-neretvanskom i Posavskom kantonu nivo naknade uopće nije definisan. U Unsko-sanskom kantonu žene koje su zaposlene dobivaju 50 posto prosječne plaće, a nezaposlene žene jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100 KM. U Tuzlanskom kantonu zaposlene žene ostvaruju pravo na naknadu u iznosu 90 posto prosječne plaće, a nezaposlene imaju pravo na 15 posto prosječne plaće", objašnjava Mujić.
 
Foto: Pravo, a ne privilegija, Facebook
 
Kampanja će imati dva cilja. Prvi je donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama koja će biti jedinstvena za sve žene na federalnom nivou, dok se drugi cilj odnosi na osnivanje Porodičnog fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada.
 
Zagovaračke aktivnosti zvanično počinju osmog marta, ali je javnost već krenula sa pružanjem podrške putem Facebooka. Svoju podršku dale su i pojedine javne ličnosti koje na ovu društvenu mrežu postavljaju svoje fotografije sa porukom "Pravo, a ne privilegija!". Također, svi koji žele mogu potpisati Peticiju za donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama.
 
Sve informacije o aktivnostima kampanje trenutno možete pratiti na zvaničnoj Facebook stranici "Nediskriminacija porodilja u FBiH", a u toku je i izrada web stranice porodiljskenaknade.com.
Ostavite komentar