Završen trening AntiDiskriminacija Online 2014

Predstavljamo vam učesnike i učesnice ovogodišnjeg treninga 'Antidiskriminacija Online 2014.', i njihove motive da budu dio aktivističke scene u BiH.
Piše: 
diskriminacija.ba, foto: invisiblechildren.com
Podijeli ovaj članak: 

Ana nam dolazi iz Helsinškog parlamenta građana Banjaluka, i urednica je portala ukljuci.in koji je posvećen osobama sa invaliditetom u BiH, njihovim pravima i potrebama. 

Azra je volonterka udruženja Ruku na srce, koje pomaže socijalno ugroženim osobama i porodicama na području Kantona Sarajevo. Udruženje okuplja studente/ice Univerziteta u Sarajevu, koji imaju želju da volontiraju i na taj način pomognu drugima. 

Dario je aktivista organizacije Eko Element Bugojno koja se zalaže za 'održivi razvoj društva u skladu sa ekološkim principima'.   

Maja je aktivistica nekoliko nevladinih organizacija i neformalnih aktivističkih grupa u Banjaluci. 

Marina je aktivistica organizacije 'Društvo građanske akcije - DUGA', čiji je rad usmjeren na poboljšanje položaja djece sa invaliditetom, posebno na pitanje inkluzije djece sa posebnim potrebama u obrazovni sistem. 

Marlon je aktivista organizacije Forum građana Zenice, koje okuplja oko 10.000 građana i građanki Zenice.

Nedim je aktivista organizacije 'Građani djeluju odlučno - PRIZMA' iz Brčkog. PRIZMA je dio ACCOUNT mreže u BiH, i aktivno učestvuje u praćenju javne potrošnje u lokalnoj zajednici. 

Sabina je koordinatorica u organizaciji BOSPO iz Tuzle, koje promovira vrijednosti civilnog društva u lokalnoj zajednici i BiH. 

Velibor je aktivista organizacije 'Austrijsko-njemačka zajednica Sarajevo' koja, između ostalog, radi i na predstavljanju kulture i muzike nacionalnih manjina u BiH.

Trening 'Antidiskriminacija Online 2014.' se organizuje u saradnji Fondacije Mediacentar Sarajevo i Civil Rights Defenders. Cilj treninga je da pomogne aktivistima/aktivisticama nevladinih organizacija i inicijativa da savladaju osnove multimedijalne produkcije, unaprijede web stranice svoje organizacije, te razviju strategije za korištenje online resursa u svojim zagovaračkim aktivnostima. 

Fotografije i portrete producirali su samie učesnici/e treninga, uz saradnju trenerice Imrane Kapetanović. 

Ostavite komentar