ljudska prava

Treninzi se organizuju s ciljem osnaživanja mladih u promociji i zagovaranju ljudskih prava.

Michael O'Flaherty je ovu funkciju preuzeo od Dunje Mijatović.

Analiza dezinformacija o ženama i LGBTIQ zajednici.

Prijave se predaju elektronski, a moraju uključivati vrstu kršenja, imena žrtava, datum, vrijeme i lokaciju incidenta.

Film je nastao u produkciji portala eTrafika i premijerno je prikazan na manifestaciji “Dani Srđana Aleksića” 9. decembra ove godine

BiH će početkom godine izvršiti svoj Četvrti univerzalni periodični pregled situacije o ljudskim pravima pred Vijećem za ljudska prava UN-a.

Od 12. do 14. decembra će besplatno biti prikazana tri filma koja govore o ljudskim pravima.

Gotovo trećina stanovništva u svijetu živi u zatvorenim društvima.

Revijom filmova bit će zvanično otvoreni “Dani Srđana Aleksića” koji će trajati do 11. decembra u Banjaluci.

Ovogodišnje izdanje Festivala će u poseban fokus staviti rad brige i njege, te društvenu reprodukciju kroz neplaćeni ženski kućanski i reproduktivni rad.

Pages