Kolumne

Bio je kišan, topao proljetni dan kad je Davor sletio na aerodrom.

 Alma je zurila u naslov u vrhu zadaćnice, ispisan njenim krupnim, okruglastim rukopisom, zatim podvučen pa podebljan. Nisam trebala podvući, mislila je Alma, i pokušavala diskretno iskinuti list kako bi naslov napisala ponovo. 

O ženama sa invaliditetom koje ostaju nevidljive - jer su takav izbor za njih napravili drugi ljudi, ne one same. 

Ovogodišnji IDAHOT, Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije, posvećen je mladim LGBT osobama. Na koji način mladi saznaju o LGBT temama kroz obrazovanje, i sa kojim problemima se suočavaju učenici/e koji pripadaju LGBT populaciji?

Neko ko je bio u ratu ima pravo da ima manji stepen invaliditeta da bi dobio posao, a ko nije, mora biti tjelesno oštećen gotovo dva puta više u odnosu na RVI, kako bi dobio pravo na zapošljavanje pod posebnim uslovima?

Ana Kotur

Nena se nasmiješila i taj je osmijeh dao potpuno dugi izraz njenom licu. Na jedan tren, ona je bila neko drugi, neko davno prošao. 

Prema novoj inicijativi, OSI mogu tražiti sredstva da sami kupe potrebna ortopedska pomagala. Taj iznos može biti isti ili manji u odnosu na onaj koji su izdvajale nadležne institucije. No, to ne znači da im je omogućeno pravo na izbor. 

O tajnama sa kojima smo prinuđeni da živimo. 

Dijala Hasanbegović
 Više od 6.000 djece u BiH godišnje ne završi osnovnu školu zbog siromaštva, udaljenosti od škole i drugih faktora. Preko 30% djece ne upiše srednje obrazovanje, dok ga oko 50% ne završi, iz istih razloga.
Dijala Hasanbegović

Nešto u njoj je kvrcnulo, možda je kvrcnula neka vratna žila, možda joj je prekipilo kad je krajičkom oka u skladištu ugledala prodavačicu-čuvaricu parfema kako sjedi na kutijama i plače, a druga joj daje tabletu i psuje...

Dijala Hasanbegović

Pages