migracije

Nakon kratkog prekida u radu, portal Antimigrant ponovo je pokrenut.

Migrantska i izbjeglička kriza u Bosni i Hercegovini jedna je od najaktuelnijih medijskih tema u 2018. i 2019. godini.

Dvadesetogodišnja Leila Tagić studentica je prava u Sarajevu. Nada se da će u budućnosti, kao pravnica i aktivistica, imati priliku da se bori za poboljšanje položaja LGBTI zajednice u BiH kroz unaprjeđenje postojećih zakonskih okvira.

Sa Mirzom smo razgovarali o elitizmu i klasnim privilegijama koje pogađaju pripadnike LGBTI zajednice i sve ostale bh. građane i građanke, značaju cjelovitosti ljudskih identieta, i o njegovom (ne)razmišljanju o odlasku iz BiH.

LGBTI identitet, napuštanje BiH i potraga za slobodom.

S aktivistkinjom Lejlom smo razgovarali o odlasku mladih, položaju LGBTI osoba u BiH, i stvarima koje bi se trebale promijeniti u našoj zemlji kako je mladi ne bi napuštali.

Priča o pokušaju dobijanja azila u Sjedinjenim Američkim Državama na osnovu ugroženosti zbog LGBTI identiteta.

Intervju sa mladom novinarkom i spisateljicom Sarom Velaga.

Život na rubu zbog ozbiljnih zdravstvenih problema i strah kojem je konstantno bila izložena zbog svog LGBTI aktivizma, na kraju su B.D. doveli do odluke da sa svojom partnericom napusti Bosnu i Hercegovinu.

Pages