rodno zasnovano nasilje

Prevazilaženje traume kroz borbu za pravdu.

Iz Misije OSCE-a ističu značaj u provođenju šest obaveza u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH.

Izložba se realizuje u sklopu globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

Medijska retraumatizacija preživjelih seksualnog nasilja.

Stihovi modernih balkanskih pjesama plasiraju poruke da je nasilje nad ženama nešto prihvatljivo.

Prema istraživanju OSCE-a, 48 posto žena u BiH doživjelo je neki oblik zlostavljanja, a 84 posto ostaje neprijavljeno.

Nasilje nad ženama događa se u različitim sferama života uključujući i tekstove pjesama u kojima se ono relativizira, romantizira, a nerijetko i promoviše.

Sa jučerašnjih protesta poručeno da nasilje nad ženama nema mjesto u bosanskohercegovačkom društvu, te da nasilnici trebaju biti strogo kažnjeni.

Ekonomsko nasilje nad ženama je oblik rodno zasnovanog nasilja, koje žrtve nasilja često ne prepoznaju kao takvo.

Pages