Daleko od gradskog centra, daleko od kvalitetne zdravstvene njege

Stanovnici BiH, ovisno od mjesta u kojem žive, suočavaju se sa različitim tretmanom unutar zdravstvenog sistema koji se ogleda u nejednakom broju doktora, izloženošću dodatnim medicinskim rizicima i udaljenošću glavnih kliničkih centara.
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Trenutno dostupni podaci o broju stanovnika koje tretira jedan ljekar odaju sliku drastične razlike unutar BiH. Tako 4.401 građana Kalinovika mora koristiti usluge jednog doktora, dok u Tuzli, u kojoj je sjedište vodećih medicinskih ustanova, na jednog doktora dolazi tek 209 građana. Pored toga, građani Mostara, Banja Luke, Sarajeva i Bihaća kao regionalnih centara su također u boljoj situaciju od građana Čitluka, Glamoča, Bužima i desetina drugih manjih mjesta. 
 
U relevantnim izvještajima nadležnih institucija se kao jedan od problema cjelokupnog zdravstvenog sektora u BiH navodi nedostatak novca, lijekova, kvalificiranih doktora i medicinskih sestara koji u određenom broju odlaze u strane zemlje na bolje plaćene poslove. 
 
Posljedica sistemskih problema se stoga prelama “preko leđa” običnih građana koji samo zbog općine u kojoj žive imaju lošiju zdravstvenu njegu, a u slučaju ozbiljnih problema, moraju satima putovati u regionalne centre na liječenje. A u slučaju problema sa zdravljem, nekoliko sati znači razliku između života i smrti. Stanje zdravstvenog sistema u BiH pogledajte u sljedećoj infografici.
 
Ostavite komentar