Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2019

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar organizuju petu Akademiju ravnopravnosti – platformu za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika/ca, lidera/ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
SOC
Podijeli ovaj članak: 
Akademija ravnopravnosti 2019 je koncipirana od tri trodnevna modula, koji se sastoje od predavanja, radionica i diskusija. Predavači/ce dolaze iz političke prakse, međunarodnih organizacija, institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, akademske zajednice, medija i organizacija civilnog društva iz BiH, navode organizatori/ce.
 
Prvi modul "Politike ravnopravnosti spolova" održat će se od 15. do 17. marta (Sarajevo), drugi modul "Feminizam za sve" od 12. do 14. aprila (Jahorina), a treći modul "Politika ženama" održat će se od 10. do 12 maja (Neum).
 
Akademija ravnopravnosti namijenjena je zastupnicima/ama i poslanicima/ama parlamenata na državnom i entitetskom nivou, te kantonalnih skupština, savjetnicima/ama lidera/ki političkih stranaka i ministara/ica, kao i članovima/icama rukovodećih partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka. 
 
Prijavu za učešće potrebno je poslati do 20. februara na sljedeće adrese: merima.ejubovic@fes.ba i maida@soc.ba (obje).
 
Organizatori/ce snose troškove smještaja, ishrane, osvježenja, te učešća na Akademiji ravnopravnosti, dok učenici/e snose putne troškove.
 
Više informacija o uslovima i načinu prijave možete pronaći na ovom linku.
Ostavite komentar