Međunarodna naučna konferencija o historiji Roma u Sarajevu

Naučna istraživanja o Romima mogu doprinijeti boljem razumijevanju kompleksne historije Roma u BiH.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Wikimedia
Podijeli ovaj članak: 

Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba će 22. februara ove godine u Sarajevu organizovati Međunarodnu naučnu konferenciju „Historija Roma u Bosni i Hercegovini“.

Cilj konferencije je, kako najavljuju organizatori, okupiti i potaknuti na razgovor istraživače iz Bosne i Hercegovine (BiH) i drugih zemalja koji svojim naučnim istraživanjima mogu doprinijeti razumijevanju kompleksne historije Roma u BiH.

“Jedan od ciljeva konferencije jest nastojanje da se potaknu naučna istraživanja tema iz prošlosti bosanskohercegovačkih Roma i da se iste pomaknu sa margina nauke. Upravo istraživanjem historije Roma kao sastavnog dijela njihovog etničkog identiteta nastoji se istaknuti kako su oni sastavni dio historije stanovništva BiH”, naveli su organizatori.

Tokom događaja će biti predstavljeno više naučnih radova, a prva sesija konfencije bit će posvećena historiji Roma u osmanskom i austrougarskom razdoblju BiH. Svoje radove će izložiti Stephane Laederich, Amir Džinić, Amila Kasumović i Hana Younis, nakon čega će uslijediti rasprava.

Druga sesija, kako je najavljeno, bit će posvećana historiji Roma u periodu između dva svjetska rada i za vrijeme Drugog svjetskog rata u BiH. Na drugoj sesiji bit će predstavljeni radovi Danijela Vojaka i Paule Simon, te Sanje Gladanac-Petrović i Rebecce Fisch.

O temi stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu u BiH će, tokom treće sesije, govoriti Tatjana Jovanović i Danijel Vojak. Historiju Roma u poslijeratnoj BiH tokom posljednje sesije predstavit će Đorđe Mihovilović, Dženita Sarač-Rujanac, Danijela Vuković-Ćalasan, Rajka Đoković, Hedina Tahirović-Sijerčić i Enes S. Omerović.

Na konferenciji će također biti uprililičeno potpisivanje ugovora o saradnji Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Konferencija će se održati u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu koja se nalazi u ulici Obala Kulina bana 7/II, sa početkom u 9 sati. Više informacija i program konferencije dostupni su na ovom linku.

Ostavite komentar