Model novog zakona o Instituciji Ombudsmena BiH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija pokrenula je inicijativu za reformu Institucije Ombudsmena za ljudska prava u BiH, i aktivno se uključila u izradu prijedloga novog Zakona o Instituciji.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
www.eu-monitoring.ba
Podijeli ovaj članak: 
Kako je rekao Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra, organizacije koja je jedna od članica Inicijative, prijedlozi za reformu Institucije ''...predviđaju jasnu podjelu poslova između ombudsmena, tako da je svako od njih odgovoran za jednu od oblasti rada. Naši konkretni prijedlozi predviđaju i pojačanje finansijske nezavisnosti institucije, institucionaliziranje saradnje sa civilnim društvom i jačanje pozicije Institucije u odnosu na ostale organe vlasti. Iako ovo sve zvuči apstraktno, mišljenja smo da su ovo sve preduslovi za jačanje same Institucije, a jačanje Institucije je preduslov da bi Institucija mogla raditi više u interesu samih građana i građanki. Prijedloge smo predali ministarstvu i nadamo se da će isti naići na podršku.''
 
Inicijativa je također predložila Model Zakona o Instituciji Ombudsmena za ljudska prava u BiH, izrađenog na osnovu komparativnih riješenja, koja proizilaze iz niza međunarodnih dokumenata i preporuka, kao i već postojećih zakonskih riješenja u zemljama regije. 
 
Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine je neformalna koalicija trideset organizacija civilnog društva koje doprinose praćenju reformi i nadgledaju primjenu politika, prava i standarda Evropske unije, fokusirajući se na pitanja demokratizacije, vladavine prava, te ljudskih i manjinskih prava.  
Ostavite komentar