Online edukacija o rodnoj ravnopravnosti u procesu EU integracija

Edukacija je prvenstveno namijenjena studentima iz BiH koji će analizirati stanje prava žena tokom procesa integracije BiH u EU.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Unsplash
Podijeli ovaj članak: 

Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija Heinrich Bӧll-Stiftung organizuju online edukaciju „Rodna ravnopravnost u procesu EU integracija“ koja će se održati u periodu od 31. maja do 6. juna ove godine na online platformi Zoom.

Ovaj edukativni program će uključivati četiri radionice, a planirano trajanje svake radionice je dva sata. Cilj edukacije je, kako navode organizatori, izgradnja kapaciteta među studenticama i studentima iz različitih gradova Bosne i Hercegovine (BiH) da analiziraju, nadgledaju i zagovaraju unapređenje ženskih ljudskih prava tokom procesa integracije BiH u Evropsku uniju (EU).

Online edukacija će biti organizovana za grupu od oko 15 učesnika koji će tokom radionica moći učiti o definiciji rodne ravnopravnosti, ekološkoj pravdi, kao i o tome kako kako biti aktivan akter u javnom i političkom životu i kako uticati na tekuće procese EU integracija u BiH. Osim teorijskih znanja, učesnici će imati priliku razgovarati o ličnim iskustvima i znanjima o ovoj temi.

Po završetku edukacije, svi zainteresovani će, uz podršku mentora, moći pisati radove na ovu temu koji će kasnije biti i objavljeni i prezentovani široj publici, a moći će biti angažovani i na drugim aktvnostima.

“Kako bi prezentovali studentske analize i podijelili svoje informacije i znanje, studentice i studenti će također imati mogućnost planiranja svojih prezentacija kroz različite inicijative sa fakultetima, nevladinim organizacijama i novinarima”, piše Helsinški parlament građana Banjaluka.

Iako je edukacija prvenstveno namijenjena studentima, učestvovati mogu i druge zainteresovane osobe.  Svi učesnici će po završetku obuke postati dio zajednice ALUMNI kluba koji će, između ostalog, imati priliku prisustvovati sličnim događajima u budućnosti. Osim toga, učesnici će imati i priliku da se okupe uživo naredne godine kada je planiran godišnji sastanak ALUMNI grupe koja okuplja sve generacije studenata koji su prošli obuku.

Više informacija kao i mail putem kojeg se moguće prijaviti dostupan je na web stranici Helsinškog parlamenta građana Banjaluka.

Ostavite komentar