rodna ravnopravnost

Iz UN Women naglašavaju da će obraćanje pažnje na potrebe žena i žensko liderstvo osnažiti odgovor na situaciju sa širenjem koronavirusa.

Šest uspješnih žena dio kampanje.

Prilika za kreativne timove, filmske ekipe i mnoge druge da predstave svoje radove.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, UNFPA je dodijelila nagrade za doprinose organizacija civilnog društva, institucija vlasti, medija, privrednih subjekata i posvećenih osoba u Bosni i Hercegovini.

Izložba #BHtate bit će otvorena naredne sedmice u Mikseru u Sarajevu.

Godišnji izvještaj organizacije UN Women prati napredak ka dostizanju pune rodne ravnopravnosti u zemljama širom svijeta prema raznim oblastima.

Evropski institut za rodnu ravnopravnost pokrenuo je online rječnik koji bi mogao biti od velike koristi svima koji imaju potrebu za provjerom termina i koncepata u vezi sa rodom.

IT sektor jedan je od naperspektivnijih i najbrže rastućih sektora kako u BiH, tako i u Evropi. Ipak, društvena stigma i percepcija ovog posla kao isključivo muškog, obeshrabruje mnoge djevojčice da postanu programerke.

 Fondacija CURE je, u sklopu projekta “Snimi rodno zasnovano nasilje”, snimila i prvi film. Tema filma jesu definicije nasilja, i objašnjenje zašto se nasilje dešava.  

diskriminacija.ba

U zemlji koja je pogođena hroničnom nezaposlenošću i visokom stopom nasilja nad ženama, ekonomsko osamostaljivanje žena je jedini izlaz iz začaranog kruga nasilja u porodici.

Ajdin Perčo, video: Berina Džemailović

Pages