UN Women: Rodna ravnopravnost značajna u odgovoru na COVID-19

Iz UN Women naglašavaju da će obraćanje pažnje na potrebe žena i žensko liderstvo osnažiti odgovor na situaciju sa širenjem koronavirusa.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Unsplash
Podijeli ovaj članak: 
Pandemija uzrokovana širenjem koronavirusa nije samo zdravstveno pitanje već je riječ je o ozbiljnom udarcu po društvo i ekonomiju a žene se nalaze u središtu napora da se odgovori na situaciju, poručili su iz organizacije UN Women.
 
"Kao osobe na prvoj liniji odbrane, zdravstvene radnice, volonterke u zajednicama, menadžerke transporta i logistike, naučnice i drugo, žene daju ključni doprinos u rješavanju situacije svaki dan. Većina njegovateljica, kod kuće i u našim zajednicama, su, također, žene."
 
Dodatno, žene su izložene povećanom riziku od zaraze i gubitka sredstava za život, a postojeći trendovi ukazuju na smanjen pristup reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti i porast nasilja u porodici u vrijeme kriza, navode iz UN Women.
 
Koronavirus i žene: Pet poteza koje vlade mogu poduzeti
 
Anita Bhatia, zamjenica izvršne direktorice organizacije UN Women, sačinila je listu pet poteza koje vlade širom svijeta mogu poduzeti kako bi se žene dodatno osnažile i zaštitile od posljedica pandemije. Prije svega, Bhatia ističe da vlade trebaju osigurati da su potrebe medicinksih sestara i doktorica dio svih aspekata odgovora na situaciju. To minimalno znači osigurati da su higijenski proizvodi koji se koriste za vrijeme menstruacije dostupni njegovateljicama i osobama na prvoj liniji odbrane kao dio lične zaštitne opreme. Dodatno, potrebno je razgovarati sa njegovateljicama i slušati njihove potrebe.
 
Druga važna stvar je osigurati da se telefoni i servisi podrške za sve žrtve nasilja u porodici smatraju "esencijalnim servisima" i ostanu funkcionalni, te da je zakonski okvir senzibiliziran i odgovara potrebama žrtava.
 
Kao treću mjeru, Bhatia ističe da finacijska pomoć i poticaji moraju uključivati mjere socijalne zaštite koji odražavju razumijevanje posebnih okolnosti u kojima se nalaze žene, kao i priznanje njegovateljima. To podrazumijeva olakšice u oblasti zdravstvenog osiguranja za one koji su u najvećoj potrebi i plaćeno odsustvo i/ili bolovanje za one koji nisu u mogućnosti doći na posao jer se brinu za djecu ili odrasle kod kuće. Za zaposlene u neformalnom sektoru, koji se u ekonomijama u razvoju velikom većinom sastoji od žena, posebni napori se trebaju uložiti kako bi se isporučile kompenzacijske isplate. 
 
Četvrta mjera podrazumijeva da lideri moraju pronaći način da uključe žene u procese donošenja odluka o odgovoru na situaciju i oporavku, a kreatori politika trebaju koristiti kapacitete ženskih organizacija.
 
Na kraju, potrebno je obratiti pažnju na to što se dešava u domovima ljudi i podržati jednaku podjelu tereta njege između žena i muškaraca. "Ovo je sjajna prilika da 'obrnemo stereotipe' rodnih uloga koje se odigravaju u domaćinstvima u mnogim dijelovima svijeta", navodi Bhatia i poziva vlade, a posebno muške lidere, da se pridruže kampanji HeForShe koja uključuje dječake i muškarce kako bi se osiguralo da i oni doprinose kod kuće i smanjuju teret koji je pao na žene.
Ostavite komentar