Sarajevo: Djeca sa poteškoćama sluha i govora održala svečani koncert

Udruženje EHO obilježilo Međunarodni dan kohlearnog implanta i Svjetski dan sluha.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Udruženje EHO
Podijeli ovaj članak: 
Djeca sa teškoćama sluha i govora održala su sinoć svečani koncert u Domu Oružanih snaga u Sarajevu. Koncert je organizovalo Udruženje za podršku djeci sa poteškoćama sluha i govora EHO u sklopu "Sedmice sluha".
 
"Sinoć se svjedočilo jednoj pozitivnoj priči, jednom muzičkom putovanju kroz koje su nas vodila djeca s teškoćama sluha i govora koja su uz stručan doprinos muzikoterapeuta savladala sviranje gitare i dokazala da mogu i žele iskoristiti pruženu šansu da budu uključeni u nešto što po stereotipima ne pripada toj kategoriji djece. Svjedočiili smo koncertu djece koja su nam pokazala da se trudom, radom i pruženom mogućnošću može i treba izaći iz zadanog i pretpostavljenog okvira i biti inspiracija za zajednicu i cjelokupno društvo", kažu iz Udruženja EHO.
 
 
Ovakvim aktivnostima želi se jačati svijest javnosti o značaju sluha i govora za pravilan razvoj djece, suzbijati predrasude o mogućnostima osoba sa poteškoćama u razvoju, ali i raditi na prevenciji nastanka oštećenja sluha i govora i ublažavanja njegovih posljedica, poručuju iz udruženja. Napominju da je u našoj zemlji i dalje prisutan "model milosrđa" kao dominantan stav prema djeci s poteškoćama što je značajno drugačije od modela ljudskih i socijalnih prava zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta i Međunarodnom konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i mnogobrojnim zakonskim regulativama u BiH.
 
 
"S obzirom na administrativno uređenje Bosne i Hercegovine, pitanjima od interesa za osobe s teškoćama sluha i govora se bavi ili bi se trebalo baviti više resornih ministarstava (zdravstva, obrazovanja, rada i socijalne politike) na različitim nivoima vlasti, bez jasne međusobne koordinacije ili istog cilja što za posljedicu ima nepotpunu zdravstvenu zaštitu, djelimičnu inkluziju, nedostatak stručnog pristupa i stručnog osoblja itd."
 
Pored navedenih problema, iz Udruženja EHO poručuju da je jedna od ključnih prepreka i nedostatak svijesti ključnih sudionika i šire javnosti o odgovarajućem tretiranju teškoća sluha i govora, kao i postojanje mnogobrojnih predrasuda prema osobama s teškoćama sluha i govora.
Ostavite komentar