TRIAL: BiH mora osigurati prava preživjele ratnog silovanja

Danas se prvi put podnosi predstavka protiv Bosne i Hercegovine pred Komitetom Ujedinjenih naroda za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Unsplash
Podijeli ovaj članak: 
Nevladina organizacija TRIAL International podnosi predstavku u ime preživjele ratnog silovanja, zahtijevajući procesuiranje i adekvatno kažnjavanje odgovornih, formalno priznanje statusa civilne žrtve rata, kao i osiguranje drugih mjera reparacije.
 
Nakon što je silovana u jednom bosanskom selu 1995. godine, preživjela je odmah prijavila silovanje nadležnoj policijskoj stanici, a 2009. godine i Tužilaštvu BiH. Uz to, poslala je brojne dopise raznim pravosudnim institucijama i policijskim organima u kojima je zahtijevala da se procesuiraju odgovorni. I pored toga, još uvijek niko nije identifikovan, niti kažnjen za počinjenje ovog djela. TRIAL International podnosi slučaj UN-u, kako bi preživjela na taj način došla do svojih prava. 
 
"Država BiH mora priznati svoju odgovornost za kršenje prava podnositeljice predstavke, i službeno se izviniti. Također, ona mora poduzeti niz mjera kako bi se ovi propusti ispravili, kao što je krivično gonjenje odgovornih za ovaj zločin", izjavila je Adrijana Hanušić Bećirović, viša pravna savjetnica TRIAL Internationala.
 
Povrede mnogih članova Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, navedene i obrazložene u predstavci koju je podnio TRIAL, ukazuju na postojanje sistemskih nedostataka u državnom osiguranju prava koja s razlogom pripadaju preživjelima, navodi se u saopćenju TRIAL-a.
 
Put preživjelih do pravde je dug i težak
 
Još je mnogo preživjelih ratnog silovanja koje čekaju na pravdu. Zabrinjavajuće je da zakoni koji tretiraju pitanje priznanja statusa i s tim povezane naknade žrtvama ratnog nasilja različito tretiraju preživjele, u odnosu na mjesto njihovog prebivališta. Te osobe ponovo postaju žrtve kršenja prava, ovaj put u miru, što se upravo i desilo preživjeloj na koju se odnosi CEDAW predstavka. Uz činjenicu da joj je uskraćena pravda, njoj je uskraćeno i pravo na mjesečnu naknadu, kao i druge mjere socijalne zaštite.
 
TRIAL International poziva BiH da, kao jednu od mjera garancije neponavljanja, izmijeni postojeće zakonodavstvo, kako bi se osiguralo da sve preživjele seksualnog nasilja počinjenog tokom rata imaju jednak pristup, neovisno o tome gdje žive, mjerama socijalne zaštite i drugim mjerama reparacije. S tim povezan zahtijev koji je posebno usmjeren prema Republici Srpskoj, jeste potreba za promjenom zakona u smislu predviđanja posebne kategorije civilnih žrtava rata, a to su žrtve seksualnog nasilja, kao i ukidanje restriktivnih vremenskih rokova, za podnošenje zahtjeva za naknadu štete ili za pristup drugim mjerama reparacija.
 
TRIAL-ova predstavka CEDAW-u se, također, odnosi na potrebu usvajanja instrumenata, koji će dodatno poboljšati status preživjelih ratnog silovanja, kao što je Strategija tranzicijske pravde, Program za poboljšanje statusa preživjelih seksualnog nasilja iz oružanih sukoba i Zakon o pravima žrtava torture.
 
Obavještavanje žrtava o postupcima koji su u toku, o istragama, kao i da li mogu i kada očekivati suđenja jesu, također, od ključnog značaja. U tom smislu, pravosudno osoblje i osoblje istražnih organa mora to podržati, i djelovati u tom smislu, osiguravši da prava preživjelih i na taj način u potpunosti budu ispoštovana.
Ostavite komentar