Vijesti i događaji

Stipendija je namijenjena svim autorima i autoricama širom svijeta bez obzira na to koliko imaju iskustva u objavljivanju tekstova.

Nova asistivna tehnologija na sarajevskom Filozofskom fakultetu pomoći će osobama s invaliditetom da lakše dođu do informacija i pregledaju nastavni materijal.

Radionica za cilj ima povezivanje načela i standarda međunarodnih normi ženskih ljudskih prava s porukama monoteističkih religija.

Da li u BiH ima prosperiteta? Koliko su ljudi u BiH apatični i pasivni s obzirom na to kakve mogućnosti imaju? Dokumentarni film "Sjenke" je motivacionog karaktera i pokušat će vam dati odgovor na ponuđena pitanja.

Godišnji izvještaj organizacije UN Women prati napredak ka dostizanju pune rodne ravnopravnosti u zemljama širom svijeta prema raznim oblastima.

Ukoliko ste zainteresovani za teme kao što su rod, rasa, etnička pripadnost, poteškoće u razvoju i seksualnost prijavite se na konferenciju QueerFemSEE koja će se održati u Bukureštu.

Na okruglom stolu održanom 22. juna u Tuzli, Udruženje građana oštećenog vida je pred tridesetak učesnika predstavilo završnu fazu projekta „Jednak pristup udžbenicima za učenike sa oštećenjem vida“ gdje su ponuđena konkretna rješenja problema.

U BiH živi oko 25.000 djece s poteškoćama u razvoju kojima nije omogućen jednak pristup stomatološkim uslugama kao drugim građanima.

Širom svijeta milioni ljudi zbog gladi, siromaštva, ratova i prijetnji prinuđeni su napustiti svoje domove i putovati u nepoznate krajeve u potrazi za sigurnošću i boljim životom.

Najavljeni protest nastavak je borbe za bh. škole bez podjela.

Pages