Vijesti i događaji

U periodu 08.03 - 08.04. 2015. godine, ženska romska mreža "Uspjeh", implementirat će niz aktivnosti kako bi ukazali na položaj žena, sa posebnim akcentom na položaj Romkinja u Bosni i Hercegovini.
diskriminacija.ba

U organizaciji SUMERO-a održana je prva od dvije sesije dvodnevnog okruglog stola na temu „Održivost centara za osnaživanje u BiH“.

diskriminacija.ba

Predstavljanje izvještaja o stanju ljudskih prava u 2014. godini u Bosni i Hercegovini. 

diskriminacija.ba

U izdanju Asocijacije za demokratske inicijative, objavljena je brošura o zločinima iz mržnje u BiH koja pomaže prevenciju i reagovanje na ovaj problem.

diskriminacija.ba

Predstavljamo komentar na presudu Ustavnog suda BiH u slučaju nasilja nad učesnicima Queer Sarajevo Festivala.

Boris Topić

Na Školu se mogu prijaviti punoljetne osobe iz Bosne i Hercegovine koje su zainteresovane za sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču i kreiraju društvene promjene.

diskriminacija.ba
Između 51 pristigle aplikacije, odabrana su četiri projekta organizacija koje dolaze iz različitih dijelova BiH.
 
diskriminacija.ba

Novi edukativni program koji se organizuje u okviru projekta ''Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije'' traži trenere/predavače iz oblasti parapravne pomoći i Zakona o zabrani diskriminacije.

diskriminacija.ba

U septembru 2013. godine Sarajevski otvoreni centar je podnio inicijativu za izradu Specijalnog izvještaja o pravima LGBT zajednice u BiH. Do danas ovaj izvještaj nije urađen. 

Dalibor Tanić

Centar za društvena istraživanja Analitika je, u okviru programa ''Jednakost za sve'' objavio komentar na presudu Vrhovnog suda Federacije BiH u slučaju časne sestre Jane Martine Katović.

diskriminacija.ba

Pages