Vijesti i događaji

Romska djeca su meta različitih oblika diskriminacije i maltretiranja, od verbalnog do fizičkog. Najnoviji incident se dogodio u OŠ „Sveti Sava“ u Dokmiru, nedaleko od Valjeva u Srbiji.

Ivona Stojanović, foto: sparklingscience.at

Centar za društvena istraživanja Analitika predstavlja nove publikacije i preporuke za procesuiranje krivičnog dijela zločina iz mržnje.

diskriminacija.ba

Jučer, 27.02. je održano prvo čitanje prijedloga Zakona o životnom partnerstvu u hrvatskom Saboru.

libela.org

Prenosimo u cjelini reagovanje Tijane Okić, građanke Sarajeva, na tekst Dževada Hodžića ''Lijeva Al-Kaida'' objavljenog 21.02. u Oslobođenju. 

Tijana Okić, Oslobođenje

BiH ne pokazuje spremnost da implementira visoke standarde u domenu ljudskih prava na čije se poštivanje obavezala. 

diskriminacija.ba

Sarajevski otvoreni centar je, zajedno s fondacijom Heinrich Böll Ured za Bosnu i Hercegovinu, Fondacijom CURE i Udruženjem za kulturu i umjetnost CRVENA, pokrenuo projekat rekonstrukcije historije žena u BiH u posljednjih 100 godina. 

diskriminacija.ba

Sarajevski otvoreni centar (SOC), u saradnji sa Fondacijom Mediacentar Sarajevo, nastavlja svoje zalaganje i  rad na zagovaranju za jačanje ljudskih prava LGBT osoba u BiH. 

diskriminacija.ba

Danas u 17.30 u Domu Mladih (Skenderija) održat će se drugi Plunum građana Sarajeva. Plenum podrazumijeva učešće svih koji to žele. 

diskriminacija.ba

Potvrđeno vrijeme i mjesto prvog Plenuma građana/ki u Sarajevu. 

diskriminacija.ba

Prvi Plenum zakazan je za 12.02. Do tada, nema zvaničnih predstavnika/ca demonstranata/ica. 

diskriminacija.ba

Pages