ravnopravnost spolova

Pristupni pregovori sa EU će biti prilika da se žuju ženski glasovi, smatraju iz Inicijative.

Ustav Bosne i Hercegovine treba mijenjati u cilju jednakosti muškaraca i žena, ali i svih građana/ki na cijeloj teritoriji BiH.

Šest uspješnih žena dio kampanje.

Biti učitelj u BiH u vrtiću je veoma rijetka pojava. Tome svjedoči podatak da ih je tek desetak u našoj zemlji. Ipak, pokazalo se da su učitelji omiljeni među djecom i da ovaj posao mogu obavljati jednako dobro kao i njihove kolegice.

Cilj inicijative je prikupljanje 100.000 potpisa za ravnopravnost spolova.