vještačka oplodnja

Prema Izvještaju o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada u BiH, žene koje prolaze procese vantjelesne oplodnje označene su kao posebna rizična skupina.

U BiH ne postoji zakon o medicinski potomognutoj oplodnji ni na državnom ni na entitetskom nivou. Žrtve takvog stanja su parovi, kojih je prema nekim procjenama 17 posto, koji ovakve zahvate plaćaju sami, odlaze u inostranstvo ili ostaju bez djece.

U BiH nema zakona o medicinski pomognutoj oplodnji. Praksa većine zemalja u EU je takva da država plaća pokušaje medicinski pomognute oplodnje ženama sa i bez partnera, a pojedine zemlje to omogućavaju i istospolnim zajednicama.

Prijedlog Zakona o vještačkoj oplodnji u FBiH još uvijek nije usvojen. Prema onome što nam je rečeno iz ovog ministarstva, liječenje neplodnosti bimedicinski potpomognutom oplodnjom, neće biti jedan od ciljeva Federalnog ministarstva zdravstva.

Federacija BiH bi (konačno) trebalo da dobije Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. 

Anesa Marić, foto:tommoko.com