Aktuelne teme

Osiguranje gube i djeca koja nisu upisana u matične knjige rođenih, kao i veliki broj djece radnika koji su na tzv. čekanju, ili im poslodavac nije uplaćivao doprinose. 

Na tržištu rada žene su često žrtve diskriminacije. Promjena bračnog statusa i potencijalna trudnoća u očima mnogih poslodavaca predstavljaju problem u njihovom poslovanju. 

Jasmin Krluč, foto: www.studio88.ba

Firma Euromax-line je pozitivan primjer ljudske upornosti i volje da stvori zajednicu koja je mnogo više od same kompanije i radnog mjesta. 

diskriminacija.ba

Romske obitelji koje su se skrasile u Bišća Polju kod Mostara riješili su se „prokletstva“ traganja za domom, ali ne i problema koji im onemogućavaju normalan život.

Ajdin Tinjak

Više od polovine osoba u Kantonu Sarajevo koje traže posao preko Službe za zapošljavanje KS, starije su od 35 godina.

Selma Pleho, foto:www.vecernji.hr

Raste broj žrtava porodičnog nasilja, počinioci često ostaju neprijavljeni zbog nepovjerenja u institucije, brige za ekonomsku sigurnost i sudbinu djece.

Bojan Tončić, foto:www.roditeljsrbija.com

Jasmin Džemiđić, sarajevski 'sit-down' komičar, rođen je sa dječijom paralizom. Uprkos tome, jedan je od najpopularnijih izvođača u Magacinu Kabare. U svojim nastupima ne propušta priliku da skrene pažnju javnosti o položaju OSI. 

Jasmin Krluč, foto: Magacin Kabare

Ženski Sud Bosne i Hercegovine počeo je krajem 2010. godine i  predstavlja neinstitucionalni mehanizam koji pomaže ženama da svjedoče o nasilju koje su pretrpjele, dajući im prostor za sve nepriznate, skrivene i prećutane zločine.

Selma Pleho, foto: www.zenskisud.org

Lejla Okić iz Srebrenika je osoba sa invaliditetom. U ovoj maloj sredini gdje gotovo ne postoji mogućnost da se pronađe posao, Lejla je ipak dobila priliku i iskoristila je na pravi način.

Dalibor Tanić

Pages