Aktuelne teme

Ostavljajući kantonima nadležnost po pitanju velikog broja socijalnih naknada, federalna vlast je kreirala diskriminatorni sistem u kojem je osnovni faktor u dobijanju prijeko potrebne pomoći kanton u kojem ste prijavljeni.  

Ajdin Perco, foto: bs.wikipedia.org

Aktuelna vlast u Republici Srpskoj posljednjih dana nalazi se na udaru najoštrijih kritika javnosti zbog nastojanja da kroz entitetski Zakon o javnom redu i miru ograniči slobodu izražavanja čak i na društvenim mrežama.

Milorad Milojević, foto: abc.ba

Iako žene čine polovinu stanovništva BiH, tretman kojem su izložene na tržištu rada predstavlja diskriminaciju koja podriva socio-ekonomski razvoj BiH. Za ostvarivanje njihovih prava nužna je politička volja vodećih stranaka. 

Ajdin Perco, foto: en.wikipedia.org

U saradnji sa portalom Ukljuci In, predstavljamo jedan od problema sa kojim se suočavaju osobe sa invaliditetom u BiH - zapošljavanje. Uprkos zakonskim regulacijama, malo njih uspijeva da se zaposli i obezbjedi sebi egzistenciju. 

Ajdin Tinjak

Prema istraživanjima srbijanskih nevladinih organizacija i državnih institucija, partnersko i porodično nasilje su najzastupljeniji oblici nasilja nad ženama. U takvim odnosima je tokom 2014. zabeleženo ubistvo 22 žene. 

Bojan Tončić

Zbog nepristupačnosti turističkih destinacija u BiH, stiče se utisak da su osobe sa invaliditetom nepoželjni gosti. No, baš kao i ostali, i one mogu biti potencijalni klijenti turističkih usluga. 

Dalibor Tanić

Slučaj nasilja koje je prošle godine izvršila jedinica interventne policije u Bijeljini nad porodicom Suljić, još uvijek čeka na zvaničan odgovor iz Okružnog tužilaštva. 

Dalibor Tanić, foto:pravosudje.ba

U ovom članku koji je dio dosijea o slobodi okupljanja LGBT zajednice na Balkanu, govorimo o statusu LGBT zajednice u Kosovu, zemlji koja je na posljednjem mjestu u regionu kada je riječ o njihovoj borbi za poboljšanje položaja LGBT osoba.

Marija Savić

Osobe sa psihičkim teškoćama okružene su stigmatizacijom, isključuju se iz svakodnevnog života, žive bez ikakve sistemske podrške. Da li je moguće izaći iz takve situacije, i šta svako od nas može da uradi da se stanje promijeni?

Dalibor Tanić, foto: thesixthformjournal.com

 Pogledajte historijat odnosa BiH i Suda za ljudska prava u Strazburu, te analizu rada i presuda ove institucije, poznatije kao “Savjest Evrope“. 

Pages