Aktuelne teme

U Varešu, gradu koji nosi krvave ožiljke iz proteklog rata i pamti stravične zločine počinjene nad njegovim stanovnicima, danas u inat svim zločincima žive oni kojima je jedino važno biti ljudsko biće, ma kako se zvali. 

Anesa Marić, foto: vodic.ba

Krajem juna doneta je presuda suda u Strazburu, prema kojoj Srbija mora da obešteti 37 zatvorenika KPZ Niš, koje je u januaru 2007. pretukla jedinica Žandarmerije.  

Bojan Tončić, foto: okradio.rs

Kosovo je nedavno dobilo novu LGBT organizaciju – Centar za jednakost i slobodu (CEL). Razgovarali smo sa osnivačicom i aktivisticom organizacije, Rajmondom Sylbije.

diskriminacija.ba

Još u djetinjstvu sam nailazio na ljude koji "imaju dobre namjere". 

Bartoloměj Oláh

Za mene nema dileme da je feminizam koji danas provodi hegemoniju neka umanjena verzija, puka ljuštura onog ranijeg, emancipacijskog pokreta.

Sarah Stein, Johannes Lenhard, kingsreview.co.uk; prijevod Mirza Puric

Prije godinu dana, u Sarajevu su se u ovo vrijeme održavali JMBG protesti. Danas, iste te bebe su ponovo žrtve nesposobne vlasti.

Dalibor Tanić, foto: oslobodjenje.ba

Hiljade žena koje su tokom rata u BiH bile su žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja i danas se suočavaju sa posljedicama stravičnih zločina, zaboravljene od države.

Kako izgleda kada u Srbiji povedete spor zbog zaštite autorskih prava, a završite u višegodišnjem mobingu čak i prije nego što je usvojen zakon koji tretira ovaj pojam.

Ivona Stojanović, foto: stopmobingsrbija.blogspot.com

Šest dana nakon poplava, naša saradnica obišla je selo Rječica kod Olova, koje je stradalo od klizišta. 

Imrana Kapetanović, foto: Imrana Kapetanović

''Indeks o stanju majki u svijetu'' izvještaj je nevladine organizacije Save the Children, kojim se ocjenjuju zemlje po pitanjima zdravlja majki i djece, njihovom obrazovnom, ekonomskom i političkom statusu.

Edina Nurikić

Pages