Aktuelne teme

Samo u posljednjih 12 mjeseci, 11 posto žena u BiH je doživjelo fizičko, psihičko, seksualno ili ekonomsko nasilje.

www.libela.org

Teško je biti rob predrasuda i stereotipa, biti posmatran isključivo kroz prizmu seksualne orijentacije, kaže M.I. iz Mostara, gay, koji je želio ostati anoniman zbog konstantnih prijetnji i nasilja kojima je izložen. 

Glorija Krišto, foto:dreamstime.com

Potpisivanjem velikog broja deklaracija i rezolucija, BiH je preuzela obaveze kako bi zaštitila najranjivije kategorije stanovništva. Jedna od njih su i žrtve torture. 

Dalibor Tanić

Diskriminacija.ba predstavlja interaktivnu mapu kroz jevrejsku tradiciju Sarajeva. Nekada mnogobrojna, i ugledna jevrejska zajednica danas je svedena na stotinjak, mahom starijih, osoba. 

Human Rights Watch poziva bh. vlasti da detaljno ispitaju dokumentovane slučajeve policijskog nasilja nad demonstrantima u Tuzli i Sarajevu. 

diskriminacija.ba; www.hrw.org

U ovom članku koji je dio dosijea o LGBT osobama govorimo o aktivizmu i slobodi okupljanja LGBT zajednice u kontekstu zakona, praksi, problema i pozitivnih i negativnih primjera.

Edina Nurikić, foto: diskriminacija.ba

Nakon što su građani izašli na ulice, brojni zvaničnici u BiH su se potrudili da ove proteste iskoriste za doljevanje ulja na vatru i skretanje pažnje sa socijalne i ekonomske na nacionalnu tematiku.

www.istinomjer.ba, foto: er-ini-es.blogspot.com

U ovom članku koji je dio dosijea o LGBT osobama govorimo na koji način se različite seksualnosti i identiteti predstavljaju u udžbenicima, te da li je moguće mijenjati negativne stavove prema LGBT populaciji u školama.

Edina Nurikić, foto: diskriminacija.ba

Kao potpisnica niza konvencija i dokumenata, BiH se obavezala da će poštivati i prava djece zbrinute u ustanovama socijalne zaštite. Jedan od bitnih koraka je i deinstitucionalizacija domova za djecu bez roditelja. 

Dalibor Tanić, vizuali: Zoja Bajbutović Brickley

Decenijama se građanstvo Južnoafričke Republike uvjerava da se 'stvari ne mijenjaju preko noći' - baš kao i građanstvo BiH. Za elitu u obe zemlje stvari se jesu promijenile preko noći. Koje su sličnosti BiH i Južnoafričke Republike?

Amar Numanović, foto: klix.ba

Pages