Aktuelne teme

Rezultat dva antiromska protesta u Zemun polju, koji zabrinjavaju radi iskazane rasističke mržnje i pretnje nasiljem, je krajnje razumljiv i opravdan strah među romskom populacijom. Za ovakvo stanje su, između ostalih, krivi i mediji.

Ivona Stojanović, foto:Regionalni centar za prava manjina

Njihova imena nisu bitna – bitna je ideja oko koje se okupljaju. 

Aleksandra Jajčanin; foto:commons.wikimedia.org

I pored ograničenih sredstava, Centar Vladimir Nazor je vodeća ustanova u regionu kada je u pitanju stručna podrška populaciji djece i omladine sa posebnim obrazovnim potrebama. 

Karolina Plišo, Edin Omerović, Adi Salčinović, Sanela Karić; foto: Imrana Kapetanović

U ovom članku koji je dio dosijea o osobama sa invaliditetom govorimo o zakonima, praksi, problemima i pozitivnim primjerima na temu stanovanja, porodice i porodičnog života.

Aida Mia Alić, foto: Aldijana Imamović, Lejla Suljkanović

U ovom članku koji je dio dosijea o osobama sa invaliditetom možete pronaći presjek zakona, praksi, problema i pozitivnih primjera kada je riječ o obrazovanju i inkluziji osoba sa invaliditetom u BiH.

Aida Mia Alić, Una Čilić; foto:Imrana Kapetanović

U saradnji sa Radiom Slobodna Evropa, AD tim i www.diskriminacija.ba su prošle sedmice organizovali TV debatu na temu ''Dvije škole pod jednim krovom''. 

diskriminacija.ba, Radio Slobodna Evropa

 Iako gotovo nevidljivi u zakonima i sudskim procesima, zločini iz mržnje u BiH već su odavno dio svakodnevnice. 

Tina Jelin, foto: diskriminacija.ba
Dok je moja majka radila kao dadilja djeci iz bijelih porodica, naučila sam šta znači biti u blizini privilegovanih - šta dobijate, a šta gubite time. 
 
Olivia Olivia, preuzeto sa:salon.com, foto:rappler.com

AD program i diskriminacija.ba su prošle sedmice organizovali razgovor u Konjicu povodom problema sa izgradnjom lifta za Belmina Kozića. ''Ovaj slučaj neće završiti u nečijoj fioci'', poručili su učesnici razgovora. 

diskriminacija.ba, foto: diskriminacija.ba

Ovo što se danas desilo zapravo je dokaz da mi izlazimo vani, ne bojimo se, stojimo zajedno i nudimo ono što najbolje radimo,  a to je: stvaranje ljubavi i istina. 

diskriminacija.ba

Pages