nasilje nad ženama

Održana konferencija o ulozi medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad ženama.

Kolika je učestalost nasilja nad ženama u BiH, koja je razlika između seksualnog nasilja i uznemiravanja, šta je silovanje u braku – neka su od pitanja iz online kviza koji je pripremio UN Women BiH povodom kampanje “16 dana aktivizma".

Izvještavanje o femicidu u Tuzli relativizacija rodno zasnovanog nasilja.

Komentari kojima se opravdava nasilje nad ženama utemeljeni na patrijarhalnim mitovima i stereotipima.

Femicid se mora tretirati kao krivično djelo i treba biti pravno definisan poručeno sa protesta. 

Gotovo nikada se nije desio femicid zbog toga što se jednog jutra nasilnik probudio, uzeo pušku, te ubio sadašnju ili bivšu partnericu. Svakom je prethodilo nasilje, koje je ignorisalo okruženje žrtve ili institucije.

Cilj kampanje je podizanje svijesti bh. građana/ki o postojanosti seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, kojem su uglavnom izložene žene.

Seksualno nasilje podrazumijeva svaki oblik ponašanja koje ima seksualne konotacije, a koje žene i djevojke doživljavaju kao nasilno i ponižavajuće. Nisu ga izazivale, ne prija im, i na njega ne pristaju.

O inicijativi „Nisam tražila“ kao i drugim slučajevima nasilja u medijima senzacionalizam.

Ženama koje su izložene nasilju otežana komunikacija sa servisima podrške.

Pages