nasilje nad ženama

U Brčko distriktu su kao krivična djela sada uvedeni: genitalno sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka.

Ubistvo žene u Tuzli i fizički napad na djevojku u Žepču.

Prevazilaženje traume kroz borbu za pravdu.

Ulična akcija kojom se želi skrenuti pažnja na žrtve femicida i nasilja nad ženama počinje sutra u 12 sati ispred Sarajevo City Centra.

Medijska retraumatizacija preživjelih seksualnog nasilja.

Narodni poslanik Nebojša Vukanović podsmijehnuo se žrtvama porodičnog nasilja i iznio niz kleveti za rad Ženskog centra Trebinje.

Protesti u Sarajevu, Mostaru, Bijeljini, Tuzli, Zenici, Lukavcu i Banjaluci u 16 sati.

Iz Inicijative poručili da su nezadovoljni radom nadležnih institucija.

Programi za rad sa počiniteljima nasilja mogu pomoći u prevenciji sprečavanja činjenja ili ponavljanja djela nasilja.

Pages