Autori/ce

A / B / D / E / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V / Ž / Đ

Semir Mujkić

Semir Mujkić je rođen 1984. godine u Zenici. Novinarstvo je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
 
Radi kao istraživački novinar za online magazin Žurnal. U novinarstvu je od 2006. godine. Radio je u Magazinu Start i Oslobođenju. Sarađivao je sa brojnim domaćim i regionalnim medijima.
 

Selma Hadžihalilović

Selma Hadžihalilović je feministkinja aktivistkinja sa preko 20 godina iskustva rada na unapređenju kvalitete života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini. U proteklih dvije decenije, radila je na pitanjima prava na prigovor savjesti na obavezno vojno služenje vojnog roka, prevencije trgovine ljudima u BiH, ženskoj političkoj participaciji i pitanjima nasilja nad ženama i djevojkama.

Selma Boračić-Mršo

Selma Boračić-Mršo je 2008. godine diplomirala žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i od tada se profesionalno bavi novinarstvom.

Slađan Tomić

Slađan Tomić je novinar Medicentra Sarajevo. Radio je u redakcijama TV1 i Oslobođenja. Prvo profesionalno iskustvo stekao je u programu Radija Federacije BiH, a tokom studija honorarno radio je za informativnu redakciju Federalne TV.

Selma Učanbarlić

Slobodanka Boba Dekić

Slobodanka Boba Dekic, rođena 1977.

Selma Zulić Šiljak

Projektna koordinatorica u Mediacentru Sarajevo i istraživačica u oblasti socijalne pravde, suočavanja sa prošlošću i rodnih politika.

Selma Fukelj

Novinarka Mediacentra Sarajevo od januara 2022. godine. Od 2010. se počela baviti novinarstvom radeći u časopisima Magazine i Red Weekend. Iste godine počinje raditi i na portalu Source.ba kao video novinarka, nakon čega prelazi na Vijesti.ba i 24sata.info. Nakon pokretanja televizije N1 počinje raditi kao novinarka u web redakciji navedene televizije gdje ostaje narednih sedam godina.

Selma Fukelj

Novinarka Mediacentra Sarajevo od januara 2022. godine. Od 2010. se počela baviti novinarstvom radeći u časopisima Magazine i Red Weekend. Iste godine počinje raditi i na portalu Source.ba kao video novinarka, nakon čega prelazi na Vijesti.ba i 24sata.info.